1 ნომინაციის არჩევა
2 კომპანიის საქმიანობის აღწერა
3 საკონტაქტო ინფორმაცია

ინდ მეწარმის შემთხვევაში ჩაწერეთ სახელი და გვარი

ფიზიკური პირის ან ინდ მეწარმის შემთხვევაში ჩაწერეთ პირადი ნომერი

*ნომინაციაში მონაწილეობა შეზღუდულია არასამეწარმეო, არაკომერციული (ააიპ) და საჯარო სამართლის იურიდიული (სსიპ) პირებისთვის
რამდენი %-ის მფლობელი ხართ კომპანიაში?
სექტემბერი რეგისტრაციის დაწყება
ნოემბერი რეგისტრაციის დასრულება
ნოემბერი ფინალისტების გამოვლენა
დეკემბერი დაჯილდოების ღონისძიება